SANTE SCOLAIRE

Unifa

Fondasyon Dr Aristide kontan swete nou byenveni e ta renmen remèsye n ak yon gwo aplodisman.
Yon mèsi espesyal pou medsen yo, direktè, responsab lekòl, paran ak pwofesè ki pèmèt nou òganize bèl rankont sa a.

Elèv klas filo renmen selebre fèt St Thomas d’Aquin ki te yon gwo filozòf. Youn nan fòs filozofi St Thomas a chita sou la rezon. Kidonk li pat pè sèvi ak rezonman pou fè sa ki bon. Konsa tou, nan reflechi sou kijan pou n sèvi elèv lekòl yo pi byen, Fondasyon Dr Aristide mete sou pye yon program ki rele « Santé scolaire ». Program sa a mache sou 2 pye:

  • Youn se prevansyon atravè edikasyon seksyèl, pa egzanp.
  •  Lòt la se klinik pou bay elèv yo swen lè yo malad.

Se pou sa, kounye a menm, youn nan pi gwo urolog ayisyen ki la a avèk nou, Dr Jean-Marie Aubourg, ak Dr Wilda Etienne ki diplome nan UNIFA pral pale ak nou sou edikasyon seksyèl.

Aprè sa, Dr Thaïs va detaye pou nou tout sèvis klinik la ofri n. M ta renmen mande nou ede Prezidan Titide avè m bat yon bèl bravo pou medsen yo.

M swete pou anpil nan nou editye byen pou yon jou nou vin Pwofesè, Doktè, enfimyè ou byen bon avoka, enjenyè ou nenpòt lòt metye nou chwazi pou bèl rèv nou reyalize.
Konpliman pou direktè, pwofesè ak paran nou yo!
Bravo pou nou menm jèn yo ki se avni Peyi a!

Mèsi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Blog Attachment

Leave us a Comment